PYTANIA KONKURSOWE

11.02.2020
Najważniejsze / PYTANIA KONKURSOWE

Imię i nazwisko:

E-mail:

1. Podaj nazwisko jedynego w historii marszałka ZSRR i Polski jednocześnie?

2. Ilu żołnierzy radzieckich zginęło podczas wyzwalania Polski spod okupacji nazistowskich Niemiec?

3. Ile cmentarzy żołnierzy radzieckich znajduje się w Polsce?

4. Jakie są największe cmentarze wojskowe żołnierzy radzieckich w Polsce?

5. W którym województwie znajduje się największa liczba miejsc pamięci poległych żołnierzy radzieckich w Polsce?

6. Jaka była nieoficjalna nazwa formacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonej w 1941 r. z obywateli polskich na terytorium ZSRR na mocy umowy między rządem radzieckim a polskim rządem na uchodźstwie, a następnie wycofanej do Iranu?

7. W 1943 r. w ZSRR koło Riazania utworzono 1. Polską Dywizję Piechoty im. T.Kościuszki. Jakie było motto bojowego sztandaru dywizji?

8. Jaka była liczebność sił Armii Ludowej działającej na ziemiach polskich okupowanych przez nazistów w celu walki zbrojnej z okupantem?

9. 10 stycznia 1945 r. w teczce schwytanego inżyniera kartografa hitlerowskiego znaleziono dokument dotyczący zaminowania zabytków kultury Krakowa, zapory w Różnowie i mostów. Naziści chcieli wysadzić miasto i zalać je, całkowicie je zniszczyć. Jednak plan nie zadziałał. Dlaczego?

10. Podczas wojny jedna cudzoziemka stała się Bohaterem Związku Radzieckiego. Kim ona jest?

11. Po wyzwoleniu Sandomierza, zamienionego przez nazistów w miasto ufortyfikowane, mieszkańcy miasta przekazali oficerowi radzieckiemu – pierwszemu komendantowi – adres, który brzmiał: «Uratowałeś nasze miasto, uratowałeś nam życie. Zawsze będziemy ci za to wdzięczni». Po wojnie w Sandomierzu powstało popiersie, a centralna ulica została nazwana na cześć bohatera, który uratował miasto przed zniszczeniem podczas walk ulicznych, odrestaurował szkoły i szpitale oraz zapewnił mieszkańcom ciepłe jedzenie. Jak nazywał się ten radziecki oficer?

12. 27 stycznia 1945 r. Winston Churchill napisał do Józefa Stalina: «Jesteśmy zachwyceni waszymi chwalebnymi zwycięstwami ... Przyjmijcie nasze najgorętsze podziękowania i gratulacje z okazji historycznych wyczynów». Co dokładnie zainspirowało Churchilla do napisania takiego listu do Stalina?

13. Podczas bitew o Berlin w kwietniu-maju 1945 r. pod Bramą Brandenburską zostały ustawione flagi. Których krajów?

14. Jaka jest liczba polskich żołnierzy, którzy wzięli udział w szturmie Berlina?

15. Gdzie znajduje się Muzeum Radziecko-Polskiej Wspólnoty Wojskowej?

16. 24 czerwca 1945 r. w Moskwie odbyła się historyczna Parada Zwycięstwa. Paradą kierował marszałek Konstantin Rokossowski, przyszły minister obrony Polski. W paradzie wzięło udział 35 tysięcy osób. Kto dowodził polskimi bohaterami podczas Parady Zwycięstwa?

17. Jak w wyniku II Wojny Światowej została ustalona granica między ZSRR a Polską?

18. Jakie ziemie niemieckie zostały przyznane Polsce zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie w 1945 r.?