Rosja to nie ZSRR

11.01.2016 2681 : Jan Pluszkiewicz : Novorossia Today
Zacznę od końca. Rosja jest prawnym spadkobiercą państwa ZSRR. Rosja odpowiada tak jak wszyscy spadkobiercy, spadkodawcy. Odpowiada za wszystkie długi, realizację podpisanych paktów, zawarte umowy i zobowiązania ZSRR. W żadnym stopniu Rosja jako naród nie jest odpowiedzialna za zbrodnie ZSRR. Podobnie jak nie są odpowiedzialni za zbrodnie spadkodawców prawni spadkobiercy rodzinnych majątków. Oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zbrodnie spadkodawców. Trzeba mieć dużo złej woli, aby bezustannie opluwać Rosję za zbrodnie nieistniejącego już państwa. Rosja jest największą ofiarą ZSRR, większą niż jakiekolwiek inne państwo na świecie.

I tak, państwo ZSRR stworzyła rewolucja w 1917 roku. Rosja wniosła aportem do socjalistycznego państwa Rosji Radzieckiej obszar 22 mln kilometrów kwadratowych. W roku 1922, Rosja Radziecka zmieniła nazwę, została przemianowana na ZSRR i pod taką nazwą przetrwała do rozpadu ZSRR w roku 1991. Po rozpadzie ZSRR, powierzchnia Rosji ma już  17 mln kilometrów kwadratowych, wychodzi na to, że to Rosja poniosła największe straty terytorialne , że to kosztem ziemi rosyjskiej powstały państwa i państewka na utraconych 5 milionach kilometrów kwadratowych ziemi rosyjskiej. Ani Ukraina ani Białoruś, nigdy w dziejach jako państwa nie istniały. To rewolucja uczyniła z nich nazwane w mapach świata republiki.

Pierwsze zapiski o nacji ukraińskiej, nie państwie- nacji, pochodzą z 1596 roku i odnoszą się do ludów zamieszkałych u krańców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, u krańców państwa, stąd ich nazwa Ukraina. To zbiegli chłopi pańszczyźniani, zbiegli przestępcy, buntownicy przeciw nieludzkim prawom Rzeczpospolitej, ścigani przez to prawo. Osiedlili się za porohami Dniepru, tam byli bezpieczni. Dopóki rabowali Turcję, napadali na ziemie bisurmanów, dla Rzeczpospolitej- podobnie jak dla Rosji, byli użyteczni, stanowili bufor bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą, a Turcją i Tatarami. Kłopoty się zaczęły wtedy gdy uznali siebie za równorzędnych partnerów szlachty, gdy zamarzyła się im władza.

Historia powiada o buncie kozaków rejestrowych, Sienkiewicz utrwalił nam te prawdy , opisał ten okres walk w swojej Trylogii i tak z baśni ze zwykłych bajd, powstała historia, w którą większość ludzi wierzy, a co durniejszy naukowiec dorabia fakty historyczne do tych mitów i bajek stworzonych przez Sienkiewicza, który jako powieściopisarz miał prawo pisać dyrdymały- on nie był historykiem, a jego trylogia jest powieścią a nie traktatem historycznym lub chociaż esejem. Tak z bajd powstaje historia, nigdy na odwrót!

Rosjanie w państwie Rosji Radzieckiej, a od 1922 roku w państwie ZSRR, byli najliczniejszą nacją. ZSRR miał ok. 130 mln mieszkańców, z tego ponad 80 mln to byli właśnie Rosjanie (Ruscy). Ten fakt nie przekłada się na lepsze traktowanie największej nacji przez wodzów Rosji Radzieckiej, a potem ZSRR. CZEKA mordowała wszystkich podejrzanych o wrogość wobec rewolucji, a podejrzany był każdy kogo wskazał Czekista. Polak Feliks Dzierżyński szef Czeki do swojej śmierci w 1926 roku wysłał w zaświaty, co najmniej kilka milionów Rosjan. Następca Dzierżyńskiego- Mienżyński, Polak, intelektualista, a jakże, znał biegle 9 języków obcych i mimo fatalnego zdrowia , fatalnej kondycji godnie zastąpił Dzierżyńskiego, z rozkazu Stalina, nadzorował głód na Ukrainie w latach 1932- 1934 w którym zmarło ok. 5- 7 milionów ludzi, zamieszkałych w okolicach dzisiejszego Donbasu i Ługańska.

Powtarzane brednie, że zagłodzeni zostali Ukraińcy, stały się faktem historycznym. W tym rejonie głodu wszystkich Ukraińców rosyjskojęzycznych było nie więcej niż ok. 2- 2, 5 miliona, a z głodu umarło ok. 5- 7 milionów osób. Poza tym, nie wszyscy zamieszkali tam Ukraińcy umarli z głodu, niewielka ich część ok. 400- 500 tysięcy ocalała. Cała reszta milionów zagłodzonych, to Rosjanie, Polacy, Tatarzy. Prawda jest taka, że kilka razy więcej umarło z głodu Rosjan niż innych nacji, bo głód był nie tylko na Ukrainie, a Rosjanie byli mieszkańcami całego terenu ZSRR.

Od roku 1924- śmierć Lenina, do marca roku 1953 państwem ZSRR rządził Gruzin Josef Dżugaszwili zwany Stalinem. Przez 30 lat carem i bogiem ZSRR był Gruzin Stalin. Polityka państwa ZSRR nie uwzględniała interesów żadnej nacji, uwzględniała interesy państwa ZSRR. Rosjanie nie byli faworyzowani w ZSRR, ale za to, z racji liczebnej wielkości ponosili największe ofiary, największe koszty klęsk i porażek ZSRR. To głównie Rosjanie z racji liczebności, dźwigali cały ciężar wojny, to oni masowo ginęli w II wojnie światowej, konali w obozach zagłady III Rzeszy, konali w łagrach ZSRR. To Rosjanie , głównie oni, byli zabijani w czystkach politycznych. Wg szacunków w latach od 1922 do 1939 zostało zamordowanych przez państwo ZSRR, co najmniej 15 milionów Rosjan. Powtarzam 15 milionów ROSJAN! W czasie drugiej wojny zginęło ponad 35 milionów obywateli ZSRR- żołnierzy i osób cywilnych, 80% tych ofiar, to byli Rosjanie! To oni ponosili wszystkie koszty istnienia ZSRR nie odnosząc z tego tytułu żadnych , absolutnie żadnych korzyści.

Po śmierci Stalina w roku 1953, władze objął na krótko Rosjanin Maleńkow, a w październiku 1953 roku, wodzem ZSRR został Nikita Chruszczow- Ukrainiec z Donbasu i ten władał państwem ZSRR przez 11 lat do roku 1964. Od roku 1917 do roku 1964 jest 47 lat i w tym czasie państwem ZSRR władali Gruzin- Stalin- 30 lat i Ukrainiec Chruszczow- 11 lat, razem stanowi to 41 lat rządów z 47 lat istnienia państwa ZSRR! Stalin po wielkim głodzie na Ukrainie, w roku 1934 zmienił stolicę republice ukraińskiej z Charkowa na Kijów. Dla Gruzina nie miało żadnego znaczenia, że Kijów to kolebka Rusi, to matka Rosji, to tak jak dla nas Gniezno, dla Włochów Rzym, a dla Serbów Kosowo.

Podobnie, choć z całkiem innego powodu Nikita Chruszczow podarował Krym republice Ukraińskiej. Dla mieszkańców ZSRR , ani utrata Kijowa, ani Krymu nie miała żadnego znaczenia, to w jednym państwie ZSRR przesuwano granice województw, czyli republik. Te bezprawne darowizny nabrały znaczenia po rozpadzie ZSRR. Najpodlejszą nacją byłego ZSRR wobec Rosjan, okazała się banderowska  Ukraina, która w skład ZSRR weszła w roku 1945 z woli Stalina. Zbrodnie ZSRR w samym ZSRR do 1945 roku nie dotyczyły w żadnym stopniu banderowskiej Ukrainy. W czasie wojny  Ukraina wysługiwała się III Rzeszy. Zrabowane ziemie nam, Słowakom, Węgrom i Rumunom , Stalin wcielił w skład ZSRR i wraz z mieszkańcami tych ziem przyłączył ich do republiki ukraińskiej.

I w taki oto sposób  banderowska  nacja ukraińska, stała się naprzód częścią republiki rosyjskojęzycznej Ukrainy, a teraz rości sobie prawo do niepodległego państwa ukraińskiego, którego przodkowie wykopali morze czarne, tak uczą w szkołach! Prawda jest taka, że przodkowie banderowskiej Ukrainy, to był inwentarz polskich jaśnie panów, taki sam jak krowa, świnia, baran, koń, etc. To nie był człowiek, I to ten pański inwentarz zbiegł na dzikie pola przed biedą, biciem, zacofaniem, poniżaniem. I z takiego łajna wykluła się banderowska Ukraina!

II wojna . Sojusz antyhitlerowski z ZSRR państw zachodnich -w tym Polski, był wykluczony z jednego zasadniczego powodu, państwa zachodnie były przekonane, że Hitlera rękami zniszczą komunistyczne ZSRR, nie zrobili nic by powstrzymać Hitlera i wszystko by zachęcić go do wojny z ZSRR. Szokiem dla Europy i świata był pakt Ribbentrop Mołotow, czyli Hitler Stalin! Europa w najczarniejszych snach takiego paktu nie widziała. 17 wrzesień był logiczną konsekwencją bezmyślnej polityki naszych durni. Demonstrowana od roku 1918 zoologiczna nienawiść do sowietów Rosji, czyli ZSRR, nie mogła przynieść innych następstw niż przyniosła. Przyszli nasi śmiertelni wrogowie, na których przez 20 lat pluliśmy.

To myśmy w roku 1920 napadli na Rosję Radziecką nie oni na nas, to myśmy zamordowali, zagłodzili, zabili, zakatowali ponad 50 tysięcy jeńców Rosji Radzieckiej. Kilkanaście tysięcy schwytanych oficerów Armii Czerwonej zabiliśmy natychmiast po schwytaniu. Katyń był logicznym następstwem naszego wcześniejszego ludobójstwa z roku 1920. Nasz szok po odkryciu Katynia, był szokiem zdziwionego ludobójcy, że inni też potrafią mordować! Tę zbrodnie, co durniejsi przypisują Rosjanom, nie ZSRR!? Dlaczego? Rozkaz mordu wydał Gruzin Stalin, dopilnował wykonania rozkazu Gruzin Beria, nie znamy nazwisk wykonawców, a jeżeli znamy, to na pewno nie wszystkich. Formacja NKWD dokonała zbrodni, w formacji NKWD służyły wszystkie nacje państwa ZSRR, wszystkie i bez wyjątku. Dlaczego wiec to Rosjanie byli katami?

Strefy wpływów po II wojnie ustalili mocarstwa do których nas nikt nie chciał zaliczyć, a na rozmowy nikt nie zapraszał. Byliśmy w strefie wpływów ZSRR, bo tak postanowiła wielka trójka , taki nasz los. Podjecie walki zbrojnej przeciw ustaleniom wielkiej trójki, było szczytem idiotyzmu, ta walka nie miała żadnego sensu i wynik tej walki był znany przed jej podjęciem. W sytuacji gdyby nowa władza mianowana przez Moskwę nie była w stanie spacyfikować uzbrojonych band, to nasz los byłby przesądzony jako republiki radzieckiej! Na całe szczęście, prócz uzbrojonych bandziorów , dziś robiących za narodowych bohaterów faszystowskiej III RP, władza z nadania Moskwy była złożona z polskich patriotów, przynajmniej w ogromnej większości byli patriotami. Ta władza poradziła sobie z uzbrojonymi bandami z pod znaku NSZ, WiN, Ogień, UPA, OUN, Żubr, etc, etc, etc. Dziś całe watahy historyków plują na naród rosyjski obarczając go odpowiedzialnością za zbrodnie ZSRR.

Naród, któremu państwo ZSRR wyrządził setki razy większą krzywdę niż nam, niż wszystkim innym narodom Europy razem wziętych. Plują na naród, który stracił w wyniku przemian ustrojowych 5 milionów kilometrów kwadratowych ziem, które do niego należały przed I wojną światową! Gdyby nie daj Bóg, doszło do nieszczęścia wojny, do której okupacyjne władze III RP dążą w interesie USA od 26 lat, to nie powinna nas dziwić nienawiść Rosjan do nas. Przez 26 lat za sprawą okupacyjnych faszystowskich władz III RP, plujemy na Rosjan, znieważamy Rosjan, obarczamy ich odpowiedzialnością za zbrodnie których nigdy nie popełnili. Opluwamy tych, dzięki którym żyjemy, dzięki którym jest państwo pod nazwą Polska. Burzymy ich tablice pamiątkowe i pomniki! Moim zdaniem jako Polaka, nie dorośliśmy do tego by mieć swoje państwo, nie wiele nas różni od plugawej banderowskiej Ukrainy! Nie umiemy być wdzięczni, nie wiemy co to wdzięczność, prymitywna chamska propaganda okazała się zdolną by uczynić z nas naród podły i plugawy. Pchamy się jak świnie do tych, co na nas plują, co gardzą nami, plujemy na tych którym zawdzięczamy istnienie! Okupacyjne władze wspierają bękartów naszych ludobójców z Wołynia, którzy zakatowali 200 tysięcy Polaków w tym co najmniej 60% dzieci! Bękarty naszych ludobójców stawiają im za to ludobójstwo pomniki chwały, ogłosili ich swoimi bohaterami narodowymi. Jakim trzeba być plugawym zdrajcą by podać rękę bękartowi ludobójców a co dopiero wspierać takiego bękarta. Nie ma słów pogardy, które określiłyby stopień podłości plugawej władzy w konszachtach z bękartami naszych ludobójców z banderowskiej Ukrainy!

Rosja to wielki dumny Naród i nie mamy żadnego powodu, żadnych podstaw by ten Naród obrażać, oni nie zrobili nam nic złego od czasów rewolucji, my pluliśmy na nich 19 lat, a oni potem podarowali nam życie, które odbierali nam Niemcy. Niczego władze się nie nauczyły. Od roku 1990 bezustannie obrażamy Rosjan, za co? Za zbrodnie ZSRR?