—мута в –оссии и шведский потоп в –ечи ѕосполитой в XVII веке

24.10.2010 4731 јвтор: admin »сточник: –оссийско-польский центр диалога и согласи€

–оссийско-польска€научна€ конференци€ «—мута в –оссии и ѕотоп в –ечи ѕосполитой: опыт преодолени€ государственного кризиса в XVII столетии»

Centrum Polsko-Rosyjskiego

Dialogu i Porozumenia

÷ентр польско-российского

диалога и согласи€

‘онд Ђ–оссийско-польский центр диалога и согласи€ї

Fundacja „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia”

‘едеральное архивное агентство

Federalna Agencja ds. Archiwów

»нститут российской истории –оссийской академии наук

Instytut Historii Rosji

Rosyjskiej Akademii Nauk

–оссийский государственный архив древних актов

Rosyjskie Państwowe Archiwum

Akt Dawnych–оссийско-польска€научна€конференци€

Polsko-rosyjska konferencja naukowa

—мута в –оссии

и ѕотоп в –ечи ѕосполитой:

опыт преодолени€ государственного кризиса

в†XVIIстолетии

ћосква, 24 – 26 окт€бр€ 2012 г.

Smuta w Rosji

i Potop w Rzeczypospolitej:

przykłady przezwyciężenia kryzysu państwa

w XVII wieku

Moskwa, 24Ц 26października 2012 r.

ѕ–ќ√–јћћј

PROGRAM


»нформаци€ дл€ участников

Informacja do†uczestnikówkonferencji

–егламентвыступлени€Ц†до15†мин.

¬опросы-ответы по докладу Ц до 5 мин.

¬ыступление в панельной дискуссии Ц до 10 мин.

Czas wystąpienia Ц†do†15 min.

Pytania i odpowiedzi Ц do 5 min.

Czas wystąpieniaw dyskusji panelowej Ц do 10 min.


24 окт€бр€ (среда)

24†października(środa)

 онференц-зал федеральных архивов в г. ћоскве,

ул. Ѕольша€ ѕироговска€, д. 17

Sala konferencyjna Federalnych Archiwów w Moskwie,

ul. Bolszaja Pirogowskaja 17

13.00Ц14.30 Ц ѕрезентаци€ интернет-проекта и новых изданий по истории —мутного времени в –оссии начала†XVIIв.

13.00Ц14.30 Ц†Prezentacja internetowego projektu oraz nowych publikacji dotyczących historii Smuty w Rosji początku XVII wieku

¬ыставочный зал федеральных архивов в г. ћоскве,

ул. Ѕольша€ ѕироговска€, д. 17

Sala wystawowa Federalnych Archiwów w Moskwie,

ul. Bolszaja Pirogowskaja 17

15.00Ц16.30 Ц ќткрытие историко-документальной выставки Ђѕреодоление —муты в –оссии в началеXVIIвекаї

15.00Ц16.30 Ц†Otwarcie†historyko-dokumentalnej†wystawy pt.ЂPrzezwyciężenie Smuty w początku XVII wiekuї

17.00 Ц 18.00 ”жин

17.00 Ц 18.00†Kolacja


ѕ–ќ√–јћћј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷»»

PROGRAM KONFERENCJI

25 окт€бр€ (четверг)

25†października(czwartek)

ћосковский государственный институт международных отношений (университет) ћ»ƒ –оссии (ћ√»ћќ-университет), проспект ¬ернадского, д. 76, новый корпус, аудитори€ 314

Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (uniwersytet) MSZ Rosji (MGIMO-uniwersytet), Prospekt Wernadskiego 76, Nowy budynek, sala 314

9.00 Ц 9.30†–егистраци€ участников

9.00 Ц 9.30 Rejestracja uczestników konferencji

9.30 Ц 10.00†ќткрытие конференции

9.30 Ц 10.00†Otwarciekonferencji

“оркунов јнатолий ¬асильевич,†академик –јЌ, ректор ћосковского государственного института международных отношений (университета) ћ»ƒ –оссии, сопредседатель √руппы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений

Akademik RAN Anatolij Torkunow,†rektor†Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, wspolprzewodniczący Grupy do spraw trudnych

ƒембский —лавомир,†доктор,директор ÷ентра польско-российского диалога и согласи€

Dr Sławomir Dębski,†Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

—тегний ѕетр ¬ладимирович,†доктор исторических наук, директор ‘онда Ђ–оссийско-польский центр диалога и согласи€ї

Dr hab. Piotr Stiegnij,†Dyrektor Fundacji ДCentrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i PorozumieniaФ

ѕетров ёрий јлександрович, доктор исторических наук, директор »нститута российской истории –јЌ

Dr hab. Jurij Pietrow,†Dyrektor Instytutu Historii Rosji RAN

ѕанель 1.†√осударство, общество и церковь в –оссии и –ечи ѕосполитой в услови€х государственного кризиса†XVIIстолети€

Panel 1. Państwo, społeczeństwo oraz cerkiew w Rosji i kościół w Rzeczypospolitej w warunkach kryzysu państwa XVII w.

¬едущие: профессор јнджей «акжевский, кандидат исторических наук јндрей ¬икторович ёрасов

Prowadzący: profesor Andrzej Zakrzewski, doktor Andrzej Jurasow

10.00 Ц 11.00 ѕервое заседание (панель 1)

10.00 Ц 11.00†Sesjapierwsza(panel1)

√рал€ ’ероним, доктор (¬аршавский университет)

Ц ¬озрождение из небыти€: —мута и ѕотоп на перепуть€х национальных мифологий

Dr Hieronim Grala†(Uniwersytet Warszawski)

Ц Odrodzenie w upadku: Smuta i Potop czyli na bezdrożach narodowej mitologii

‘лор€Ѕорис Ќиколаевич,†член-корреспондент –јЌ (ћосква, »нститут слав€новедени€ –јЌ)

Ц –усское общество в —муту начала XVIIвека

Prof. Boris Florja (Moskwa, Instytut Słowianoznawstwa RAN)

†Ц Społeczeństwo rosyjskie w okresie Smuty (początek XVII wieku)

Ёскин ёрий ћоисеевич (ћосква, –оссийский государственный архив древних актов)

Ц ƒмитрий ѕожарский Ц человек-символ ¬еликой —муты

Jurij Eskin(Moskwa, Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych)

Ц Dymitr Pożarski Ц symboliczna postać Wielkiej Smuty

11.00 Ц 11.30  офе-брейк

11.00 Ц 11.30Przerwa kawowa

11.30 Ц 13.30 ¬торое заседание (панель 1)

11.30 Ц 13.30†Sesjadruga(panel1)

ѕавлов јндрей ѕавлович, доктор исторических наук (—анкт-ѕетербургский государственный университет)

Ц √осударев двор в первые годы царствовани€ ћихаила –оманова: Ќа пут€х выхода из политического кризиса —муты

Dr hab. Andrzej Pawlow (Państwowy Uniwersytet Petersburski)

Ц ДGosudariew dworФ w pierwszych latach panowania Michała Romanowa: drogi wychodzenia z politycznego kryzysu Smuty

 озл€ков ¬€чеслав Ќиколаевич, доктор исторических наук, профессор (–€зань, –€занский государственный педагогический университет)

Ц ¬елика€ —мута Ц бунт "обычных" людей?

Prof. Wjaczesław Kozljakow (Riazański Uniwersytet Państwowy)

ЦWielka Smuta Ц bunt ФzwykłychФ ludzi?

“юменцев »горь ќлегович, доктор исторических наук, профессор (¬олгоградский филиал –оссийской академии народного хоз€йства и государственной службы)

Ц Ђ“ушинцыї Ц коллективный портрет

Prof. Igor Tjumiencew (Wołgogradzka Filia Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Państwowej Służby przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej)

Ц ДTuszyńcyФ: portretzbiorowy

Ќазаров ¬ладислав ƒмитриевич (ћосква, »нститут всеобщей истории –јЌ)

Ц ѕровинциальное двор€нство в —муту в –оссии в начале XVIIвека

Władisław Nazarow (Moskwa, Instytut Historii Powszechnej RAN)

Ц Rosyjska szlachta prowincjonalna podczas Smuty na początku XVII wieku

јракчеев ¬ладимир јнатольевич, доктор исторических наук (ѕсковcкий √”)

Ц –усский город в гражданской войне: ѕсков в —мутное врем€

Dr hab. Władimir Arakczejew†(Pskowski Uniwersytet Państwowy)

Ц†Rosyjskie miasto wobec wojny domowej: Psków w czasie Smuty

Ѕулычев јндрей јлексеевич (ћосква, –оссийский государственный архив древних актов)

Ц ѕравославные в —муте: –усска€ церковь во врем€ Ђлитовскогої православи€

Andrzej Bułycziew(Moskwa, Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych)

Ц†Wyznawcy prawosławia podczas Smuty:rosyjska cerkiew w okresie ДlitewskiegoФ prawosławia

13.30 Ц 14.30 ќбед

13.30 Ц 14.30†Obiad

14.30 Ц 15.10 “ретье заседание (панель 1)

14.30 Ц 15.10†Sesjatrzecia(panel1)

Ћисейцев ƒмитрий ¬ладимирович, доктор исторических наук (ћосква, »нститут российской истории –јЌ)

Ц ѕриказной строй ћосковского государства эпохи —муты

Dr hab. Dmitrij Lisiejcew (Moskwa, Instytut Historii Rosji RAN)

Ц System prikazów w Państwie Moskiewskim w czasie Smuty

ѕетров  онстантин ¬асильевич, кандидат исторических наук (—анкт-ѕетербург, –оссийска€ национальна€ библиотека)

Ц ƒелопроизводство –азр€дного приказа в эпоху —муты

Dr Konstantin Pietrow (Petersburg, Rosyjska Biblioteka Narodowa)

Ц†Działalność Urzędu Wojskowego (Razriadnyj prikaz) w epoce Smuty

ѕанель2.†—мутав–оссиииѕотоп в –ечи ѕосполитой в контексте международных отношений и войнXVIIстолети€

Panel 2. Smuta i Potop w kontekście stosunków międzynarodowych i wojen XVII stulecia

¬едущие: профессор ћирослав Ќагельский, кандидат исторических наук јлександр ¬итальевич ћалов

Prowadzący: prof. Mirosław Nagielski, dr Aleksander Małow

15.15 Ц 17.00 ѕервое заседание (панель 2)

15.15 Ц 17.00†Sesjapierwsza(panel2)

Ќагельский ћирослав, профессор (¬аршавский университет)

Ц —мутаиѕотопЦ международныйконтекст

Prof. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)

Ц Wielka Smuta i Potop Ц kontekst międzynarodowy.

 улецкий ћихал, доктор (¬аршава, √лавный архив древних актов)

Ц —оседские конфликты или этнические войны: вокруг польско-московского противосто€ни€ в XVII в.

Dr Michał Kulecki (Archiwum główne akt dawnych, Warszawa)

Ц Konflikty sąsiedzkie czy wojny etniczne: wokół rywalizacji polsko-moskiewskiej w XVII w.

ѕшепюрка јнджей √жегож, (¬аршавский университет)

Ц ѕол€кинаслужбесамозванцев

Andrzej Przepiórka†(Uniwersytet Warszawski)

Ц Polacy na służbie Samozwańców.

Ѕохун “омаш, доктор (¬аршава, журнал ЂMówią†Wiekiї)

Ц —удьба польского гарнизона московского  ремл€ в сношени€х с политическими лидерами и силами –оссии и –ечи ѕосполитой в 1610Ц1612 гг.

Dr Tomasz Bohun (Warszawa, ДMówią WiekiФ)

Ц Dole i niedole polskiego garnizonu na Kremlu: kontakty z politycznymi przywódcami i siłami Rosji i Rzeczypospolitej 1610Ц1612

—кобелкин ќлег ¬ладимирович, кандидат исторических наук (¬оронежский √”)

Ц ≈вропейцы на русской военной службе в эпоху —муты: ожидани€ и реальность.

Dr Oleg Skobełkin (Państwowy Uniwersytet Woroneski)

Ц Europejscy najemnicy w armii rosyjskiej w czasie Smuty: zderzenie z rzeczywistością

17.00 Ц 17.30 офе-брейк

17.00 Ц 17.30Przerwa kawowa

17.30 Ц 18.30 ¬торое заседание (панель 2)

17.30 Ц 18.30 Sesjadruga(panel2)

Ѕорек ѕетр, профессор ( раковский педагогический университет)

Ц якуб—обесскийЦ рел€ци€обэкспедициикоролевича¬ладиславазацарскимвенцом.

Prof. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN)

Ц Jakub Sobieski Ц relacja o wyprawie królewicza Władyslawa po koronę carów.

ћаевскийјнджей јдам, (¬аршавcкий университет)

Ц ѕоследний поход на ћоскву (экспедици€ 1617Ц1618 гг.)

Andrzej Majewski†(Uniwersytet Warszawski)

Ц Ostatni pochód na Moskwę (wyprawa 1617Ц1618).

ћалов јлександр ¬итальевич, кандидат исторических наук (ћосква, »нститут российской истории –јЌ)

Ц ¬ыходцы из –ечи ѕосполитой на службе цар€ ћихаила ‘едоровича

Dr Aleksandr Małow (Moskwa, Instytut Historii Rosji RAN)

Ц Wychodźcy z Rzeczypospolitej w służbie cara Michała Romanowa

19.00 Ц ќтъезд участников конференции в ѕосольство –еспублики ѕольша в –оссийской ‘едерации

19.00 Ц†Odjazduczestnikówkonferencji do AmbasadyRP w Moskwie

ѕосольство ѕольши в –оссии, ул. лимашкина, д. 4

Ambasada RP w Moskwie, ul.Klimaszkina 4

20.00 Ц ѕрием участников конференции в ѕосольстве –еспублики ѕольша в –оссийской ‘едерации

20.00 Ц Przyjęcie uczestników konferencji w Ambasade RP w Moskwie

26 окт€бр€ (п€тница)

26†października(piątek)

ћосковский государственный институт международных отношений (университет) ћ»ƒ –оссии (ћ√»ћќ-университет), проспект ¬ернадского, д. 76, Ќовый корпус, аудитори€ 314

Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (uniwersytet) MSZ Rosji (MGIMO-uniwersytet), Prospekt Wernadskiego, 76, Nowy budynek, sala 314

09.30 Ц 11.30 “ретье заседание (панель 2)

09.30 Ц 11.30†Sesjatrzecia(panel2)

 урбатов ќлег јлександрович., кандидат исторических наук (ћосква, –оссийский государственный архив древних актов)

Ц Ўл€хта ¬ Ћ на царской службе во врем€ войны –оссии с –ечью ѕосполитой1654Ц1667 гг.

Dr Oleg Kurbatow (Moskwa, Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych)

Ц††Szlachta litewska w carskiej służbie w czasie wojny rosyjsko-polskiej 1654Ц1667

«акжевский јнджей, профессор (¬аршавский университет)

Ц  омпромиссилиизмена: шл€хта¬ Ћвоврем€шведскойимосковскойоккупации1655Ц1658 гг.

Prof. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

Ц Kompromis czy zdrada: szlachta WXL wobec okupacji szwedzkiej i moskiewskiej 1655-1658

Ќоздрин ќлег яковлевич, кандидат исторических наук (ќрловска€ региональна€ академи€ государственной службы)

Ц Ўотландцы на службе –оссии Ц –ечи ѕосполитой Ц Ўвеции в эпоху ѕотопа.

Dr Oleg Nozdrin(Orłowska Regionalna Akademia Służby Państwowej)

Ц Szkoci w armiach rosyjskiej, polskiej i szwedzkiej w czasie Potopu

 олодзейчик ƒариуш, профессор (¬аршавский университет)

Ц—мутаиѕотопвкрымскомиосманскомвидении

Prof. Dariusz Kołodziejczyk(Uniwersytet Warszawski)

Ц Smuta i Potop: perspektywa krymsko-osmańska

Ѕел€ков јндрей ¬асильевич, кандидат исторических наук(‘илиал ћосковского психолого-социального института в г. –€зани)

Ц –оссийские служилые татары в войнах с –ечью ѕосполитой и Ўвецией в XVIIв.

Dr Andrej Bieljakow (Filia Moskiewskiego Instytutu Psychologiczno-Społecznego w Riazaniu)

Ц Rosyjscy Tatarzy służebni podczas wojenz Rzecząpospolitą i ze Szwecją w XVII w.

11.30 Ц 12.00 офе-брейк

11.30 Ц 12.00Przerwa kawowa

ѕанель3.†Ќароды ¬осточной ≈вропы в эпоху —муты в –оссии и ѕотопа в –ечи ѕосполитой: самосознание и взаимное воспри€тие в исторической ретроспективе

Panel 3. Społeczeństwa Europy Wschodniej w czasie Smuty i Potopu: samoświadomość i wzajemne postrzeganie w perspektywie historycznej

12.00 Ц 14.00 ѕанельное заседание

12.00 Ц 14.00†Sesjapierwsza(panel3)

¬едущие: доктор ’ероним √рал€, доктор исторических наук Ќиколай ћихайлович –огожин

Prowadzący: doktor Hieronim Gralja, doktor habilitowany Nikolaj Rogożin

–егламент выступлени€ Ц 15 мин.

¬опросы-ответы по докладу Ц 5 мин.

Czas wystąpienia Ц 15 min.

Pytania i odpowiedzi Ц 5 min.

’емперек ƒариуш, профессор (”ниверситет ћарии  юри-—клодовской в Ћюблине)

Ц ѕальчовский и другие Ц антимосковска€ публицистика времен —муты

Prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejw†Lublinie)

Ц Palczowski i inni Ц publicystyka antymoskiewska czasów Smuty.

Ћашкевич ’уберт, профессор (Ћюблин,  атолический университет в Ћюблине)

Ц  отошихин и  оховский Ц два взгл€да на историю

Prof. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Ц Kotoszychin i Kochowski: dwa spojrzenia na historię.

 ролл ѕетр, доктор (¬аршавский университет)

Ц ЂAdmajoremPolonorumgloriamї:  ирхгольм и  лушин в иконографии XVIIв.

Dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski)

Ц ДAd majorem Polonorum gloriamФ: Kircholm i Kłuszyn w ikonografii XVII w.

ѕудалов Ѕорис ћоисеевич, кандидат исторических наук ( омитет по делам архивов Ќижегородской области)

Ц »стори€ ¬торого ополчени€ в трудах российских историков

Dr Boris Pudałow (Komitet do Spraw Archiwów w Niżnym Nowogrodzie)

ЦHistoria pospolitego ruszenia księcia Pożarskiego i kupca Minina w pracach rosyjskich historyków

Ѕлаховска€  атажина, доктор наук (¬аршавский университет)

Ц —мута и ѕотоп в польских школьных учебниках

Dr hab. Katarzyna Błachowska (Uniwersytet Warszawski)

Ц Wielka Smuta i Potop w polskich podręcznikach szkolnych.

‘илюшкин јлександр »льич, доктор исторических наук (—анкт-ѕетербургский университет)

Ц —мута и ѕотоп в российских школьных учебниках

Prof. Aleksandr Filjuszkin (Państwowy Uniwersytet Petersburski)

ЦSmuta i Potop w rosyjskich podręcznikach szkolnych.

14.00 Ц 15.00†ќбед

14.00 Ц 15.00 Obiad

15.00 Ц 16.30 ѕанельна€ дискусси€ (панель 1)

15.00 Ц 16.30†Dyskusjapanelowa(panel1)

ѕанель 1. —мута в –оссии и ѕотоп в –ечи ѕосполитой: причины и последстви€ государственного кризиса в†XVIIстолетии

Panel I:†Smuta w Rosji i Potop w Rzeczypospolitej: geneza i następstwo kryzysu państwa w XVII stuleciu

ћодератор Цдоктор Ћукаш јдамский (координатор научно-исследовательских проектов ÷ентра польско-российского диалога и согласи€)

ModeratorЦ†dr Łukasz Adamski (koordynator projektów badawczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

¬едущие:член-корреспондент –јЌ Ѕорис Ќиколаевич ‘лор€, профессор ’уберт Ћашкевич, доктор ’ероним √рал€,†¬ладислав ƒмитриевич Ќазаров

Dyskutanci:prof.Boris Florja, prof.†HubertŁaszkiewicz, dr Hieronim Grala, Władisław Nazarow

16.30 Ц 17.00  офе-брейк

16.30 Ц 17.00Przerwa kawowa

17.00 Ц 18.30†ѕанельна€дискусси€(панель†2)

17.00 Ц 18.30 Dyskusja panelowa (panel 2)

ѕанель2.†—мута и ѕотоп: между исторической традицией и народным сознанием

PanelII:†SmutaiPotop:†międzyhistoryczną†tradycją†i narodowym mitem

ћодератор†Ц доктор исторических наук ѕетр ¬ладимирович—тегний

ModeratorЦ†drhab.†PiotrStiegnij

¬едущие:доктор наук  атажина Ѕлаховска€, профессор јлександр »льич ‘илюшкин, кандидат исторических наук Ѕорис ћоисеевич ѕудалов, доктор ѕетр  ролл

Dyskutanci:†drhab.†KatarzynaBłachowska,†prof.†AleksandrFiljuszkin,†drBorisPudałow,†drPiotrKroll

18.30 Ц 19.30 ѕодведение итогов и закрытие конференции

18.30 Ц 19.30†Podsumowanieizakończeniekonferencji

20.00 Ц 22.00†ѕрием†участников†конференции

20.00Ц 22.00 Przyjęcie uczestników konferencji