-

Fundacja Centrum rosyjsko-polskiego dialogu I porozumienia


    	
 
: 0
: — нацистский лагерь смерти в Польше [x]

, .