-

Fundacja Centrum rosyjsko-polskiego dialogu I porozumienia


    	
 
: 6
: — Rosja [x]

DRUGI KATYŃ

W latach 1919-1922 w polskiej niewoli zginęło około 30 tysięcy czerwonoarmistów. Jak informowano wcześniej, MSZ Polski wyraziło niezadowolenie z tego, że na cmentarzu wojennym w Katyniu rosyjska strona umieściła tablice z informacjami o czerwonoarmistach, którzy zginęli w polskiej niewoli w latach 1919-1922. W opinii Warszawy podana liczba ofiar jest kilkakrotnie wyższa niż faktyczne dane potwierdzone przez polskich...

Rosja w kwestiach historii jest w polowie drogi przez Morze Czerwone

Jurij Bondarenko dla Kierunków: Rosja w kwestiach historii jest w połowie drogi przez Morze Czerwone. Wywiad. Jurij Bondarenko stoi na czele powstałego w 2011 roku na mocy dekretu podpisanego przez ówczesnego prezydenta Rosji, Dmitrija Medwiediewa, Rosyjsko-Polskiego ...

Katyń, Smoleńsk miejsca draki czy zrozumienia?

... zaczęto tam chować zwłoki mordowanych ludzi niewygodnych władzy radzieckiej. Jak powszechnie wiadomo, Katyń to miejsce pochówku kilku tysięcy polskich oficerów, ale też miejsce te jest grobem dla kilku tysięcy Rosjan, także mieszkańców Smoleńska, których władza radziecka i rewolucyjna postanowiła zgładzić. Na wielowiekową spuściznę historyczną Smoleńska, miejsca niekiedy walki, niekiedy ...

Ochronić nadzieję Polacy i Rosjanie wspólnie w Katyniu i Smoleńsku

... którzy wprost z miejsca pamięci radośnie walili do bufetów raczyć się kawką i ciachami, a może i czymś mocniejszym a skupieniem naprawdę masowego i spontanicznego udziału zwykłych Rosjan, którzy docierali do memoriału katyńskiego upamiętnić swoje ofiary, ale ze względu na kwietniową rocznicę przyszli z biało-czerwonymi kwiatami uczcić też pomordowanych Polaków. Ktoś ...

Postępowanie Mareka Czunkiewicz
a

Bardzo dziękuję za płynące z Rosji wyrazy wsparcia i otuchy. Nie zrobiłem nic niezwykłego. Po prostu uważam, że należy w życiu być uczciwym. Zawsze starałem się zbliżyć nasze kraje, znaleźć nić porozumienia. Nie mogę więc być w tej chwili powodem do konfliktu. Przy tak wielkim napięciu należy porzucić sprawy osobiste. Proszę przekazać moje podziękowanie kolegom...