-

Fundacja Centrum rosyjsko-polskiego dialogu I porozumienia


    	
 
: 0
: — w polskiej niewoli zginęło około 30 tysięcy czerwonoarmistów [x]

, .