G. Matwiejew, W. Matwiejewa. Polska niewola. Żołnierze Armii Czerwonej w niewoli u Polaków w latach 1919-1921. – Moskwa.: 2013, 184 s.

14.01.2019
Publikacje (książki) / G. Matwiejew, W. Matwiejewa. Polska niewola. Żołnierze Armii Czerwonej w niewoli u Polaków w latach 1919-1921. – Moskwa.: 2013, 184 s.

Monografia została poświęcona nielekkiej doli ponad 200 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy przeszli przez polską niewolę w czasie wojny polsko-radzieckiej w latach 1919-1920. Autorzy podjęli probe ustalenia ogólnej liczby radzieckich “wiezniów wojny”, prześledzenia tragicznych kolei losu ich życia od momentu dostania się do niewoli do ich powrotu do ojczyzny w 1921 roku. Książka została napisana na podstawie dokumentów z rosyjskich, polskich I szwajcarskich archiwów, opublikowanych źródeł, wspomnień i literatury. Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się historią radziecko-polskich stosunków w XX wieku.