«POLACY MAJĄ JUŻ DOŚĆ KRYTYKI ROSJI W MEDIACH»

14.06.2019
Mass media o Rosji / «POLACY MAJĄ JUŻ DOŚĆ KRYTYKI ROSJI W MEDIACH»

Stosunki Rosji i Polski w różnych obszarach i na różnych poziomach z wolna się rozwijają, choć kierownictwo obydwu krajów nie współpracuje, a media nie przestają ukazywać rosyjskiej rzeczywistości w złym świetle. Taką opinią podzielił się przewodniczący Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja Jerzy Smoliński.

Jak wynika z jego słów, w ostatnich kilku latach w najważniejszych polskich mediach nie pojawił się żaden pozytywny artykuł o Rosji.

Najgorsze, że medialny przekaz trafia do osób niewyrobionych politycznie. Ale ta krytyka już się przejadła i obrzydła społeczeństwu – zauważył Smoliński i wyraził nadzieję, że «stopniowo następować będzie przełom i do 75-lecia zwycięstwa nad faszyzmem określone rzeczy ulegną normalizacji».

«Mamy szansę, mamy wszystko ku temu, żeby naprawić nasze relacje» – powiedział Smoliński.

Stosunki między państwami

«Na poziomie centralnym stosunki układają się źle, w zasadzie są zamrożone, dlatego że nie ma współpracy pomiędzy parlamentami, rządami, centralnymi organami władzy państwowej. Ale jeśli zejdziemy niżej – na poziom województw i regionów, uczelni, szkół, to zobaczymy, że ta współpraca pięknie się rozwija», – powiedział Smoliński.

Jednocześnie Smoliński przyznał, że brak zrozumienia na najwyższym poziomie odbija się na współpracy obydwu krajów. «Na przykład żadna uczelnia nie może funkcjonować w oderwaniu od polityki, one muszą orientować się na generalną linię państwa. Ale są placówki oświatowe, na przykład Uniwersytet w Poznaniu, które mogą organizować współpracę i normalnie pracować z kilkoma uczelniami w Rosji – w Petersburgu, Irkucku, Rostowie nad Donem», – powiedział Smoliński.

Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja wyraził żal z powodu odwołania zaplanowanego na 2015 rok pięknego Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce, a także decyzji polskich władz o wstrzymaniu małego ruchu granicznego między polskimi województwami i obwodem kaliningradzkim. «Niewyobrażalną zniewagą» nazwał on także demontaż kolejnych pomników Armii Czerwonej w Polsce. «Fakty są niepodważalne – polskie ziemie zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną. Zginęło tu ponad 600 tysięcy czerwonoarmistów», – zauważył Smoliński.

Żeby wyjść z zaistniałej sytuacji, Smoliński proponuje rozwijać wymiany młodzieżowe, kulturowe i naukowe, umacniać kontakty między małym i średnim biznesem, zakładać wspólne przedsiębiorstwa. «Trzeba robić wszystko, żeby wychwytywać elementy, które można wykorzystać już teraz, i wypracować strategiczne rozwiązania na przyszłość. Wcześniej czy później dojdziemy do normalnej współpracy. Nie należy myśleć, że zawsze będzie źle», – zakończył Smoliński.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja istnieje od 2013 roku. Głównym celem organizacji jest stworzenie warunków do rozwoju dobrych relacji między Polską i Rosją, zbliżenia narodów obydwu krajów. Działacze organizacji uczestniczą w przeprowadzaniu dwustronnych i jednostronnych imprez związanych z popularyzacją rosyjskiej kultury i nauki.

Źródło: Sputnik Polska