POLSCY NAUKOWCY WZIĘLI UDZIAŁ W POSIEDZENIU ROSYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

11.04.2019
Najważniejsze / POLSCY NAUKOWCY WZIĘLI UDZIAŁ W POSIEDZENIU ROSYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

W konferencji przy wsparciu Fundacji „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” uczestniczyli polscy naukowcy – Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) i Mirosław Filipowicz (profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Na posiedzeniu Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego była obecna również Dyrektor „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” Aleksandra Gołubowa.
W siedzibie Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego odbyło się posiedzenie Komisji Międzynarodowej, poświęcone 75-leciu wyzwolenia Europy Wschodniej od faszyzmu. Naukowcy z ponad dziesięciu krajów – Niemiec, Austrii, Francji, Izraela, Norwegii, Polski, Ukrainy, Białorusi oraz całego szeregu innych krajów świata – zebrali się, żeby omówić przygotowania do zbliżającego się jubileuszu zwycięstwa nad faszyzmem oraz żeby uzgodnić kierunki dalszej współpracy.
Jak pokazuje praktyka, większość dyskusji dotyczących wydarzeń niezbyt odległej przeszłości oraz szczególnie tych związanych z Drugą Wojną Światowej nieuchronne przechodzi na płaszczyznę polityczną. Właśnie dlatego w przededniu tak ważnego jubileuszu jakim jest 75-lecie wyzwolenia Europy od nacyzmu trzeba podchodzić do dyskusji kompleksowo i z rozwagą: nie pomniejszając niewątpliwej roli Armii Czerwonej lecz nie zapominając również o bohaterstwie innych krajów i pomocy, którą świadczyły dla wojska radzieckiego. Opracowaniem tych kwestii jak również organizacją wydarzeń jubileuszowych w Rosji zajmie się specjalnie utworzony komitet organizacyjny z przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego akademikiem Anatolijem Torkunowem na czele. Według jego słów, coraz częstsze próby przepisania historii na nowo również mają głębokie korzenie, sięgające wydarzeń Drugiej Wojny Światowej.
W celu przeciwdziałania ciągłemu przepisywaniu historii i zniekształceniu faktów historycznych kilka lat temu została powołana Komisja Międzynarodowa Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. W tym momencie łączy ona ponad dziesięćiu różnych komisji dwustronnych składających się z historyków, z których każda prowadzi swoje projekty. Pośród nich należy wymienić wiele ważnych inicjatyw wydawniczych: wcześniej publikowane były na przykład wspólne rosyjsko-austriackie i rosyjsko-niemieckie zbiory historyczne. Oprócz tego, jak zostało powiedziano podczas konferencji, niebawem zostanie wydany końcowy trzeci tom w zakresie historii Rosji i Polski dotyczący XX wieku. Biorąc pod uwagę dużą ilość kwestii spornych dla obu krajów praca nad książką rozwijała się nie bez problemów.
Bardziej trudne od stosunków z Polską są teraz relacje z Ukrainą. Mimo że przy pośrednictwie strony austriackiej od zeszłego roku w Wiedniu rozpoczęły się wspólne konsultacje historyków rosyjskich i ukraińskich. Nazwać ten dialog pełnowymiarowym raczej nie można. Podobne posiedzenia odbywają się niezbyt często i wyłącznie na terenie „neutralnym” – najbliższe zaplanowano na 14 maja w Austrii.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę wspólną historię oraz zgromadzony wielki zestaw spraw do zbadania, znany historyk ukraiński Piotr Tołoczko, który brał udział w konferencji, zaproponował poszerzenie formatu tej komisji. Siergiej Naryszkin ze swojej strony poparł tę inicjatywę i zauważył, że taka komisja mogłaby pracować na płaszczyźnie Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego.
Jeśli chodzi o powstające lub ostatnio powołane komisje, to geografia współpracy również może się poszerzać. Tak, na przykład, swoją pracę zaczęła komisja historyków Rosji i Kazachstanu, już niebawem zacznie pracować również wspólna rosyjsko-izraelska komisja historyczna.
Ta współpraca jest szczególnie ważna i aktualna biorąc pod uwagę że wszystkie kraje są w przededniu tak ważnych dat historycznych, jak wspomniane 75-lecie wyzwolenia Europy od nacyzmu oraz 80-lecie wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Wymiana zdań, poszukiwanie wspólnych punktów, obiektywność i nawiązanie kontaktów tam, gdzie wielka polityka najwyraźniej rozrywa te powiązania, – jest to chyba najważniejsze zadanie dla historyków, którzy przyjęli na siebie rolę dyplomatów w zakresie nauki.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „75-lecie wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej oraz Północnej od nacyzmu” zaczęła swoją pracę 8 kwietnia i trwała 2 dni. W wydarzeniu udział wzięli przedstawicieli środowisk naukowych Rosji, Polski i innych krajów.
Międzynarodowa komisja powstała w 2016 roku w celu wypracowania obiektywnych podejść do oceny faktów historycznych.

Źródło: https://historyrussia.org/