POLSKI TEATR CHCE BRONIĆ DEMOKRACJI

25.11.2019
Najważniejsze / POLSKI TEATR CHCE BRONIĆ DEMOKRACJI

„Forum Kultury w Petersburgu – to miejsce, gdzie trzeba być, dyskutować, uczyć się. To bardzo ważna platforma, która pozwala przedstawicielom świata sztuki z różnych krajów dyskutować o przyszłości kultury w szeroko pojętym rozumieniu”, – uważa Artur Markowski.

W Petersburgu dobiegło końca VIII Międzynarodowe Forum Kultury, na którym obecna była liczna delegacja z Polski. Wielu jej członków po raz pierwszy brało udział w tej imponującej imprezie, która wywarła na nich wielkie wrażenie rozpiętością tematyczną i różnorodnością programu kulturalnego.

Artur Markowski, ekspert muzeum POLIN natychmiast wystąpił z pomysłem na nowy panel dyskusyjny, który zjednoczyłby pracowników muzealnych Europy i Rosji.

“Forum w Petersburgu jest miejscem, które daje ogromny pakiet doświadczeń dla różnych instytucji kultury. Nie być tu, znaczy nie istnieć. Inspiracje, które otrzymałem, z pewnością przekażę kolegom po powrocie do Polski”,

– powiedział Artur Markowski.

Przyszłość teatru: aktorstwo czy nowoczesne technologie?

Jednym z centralnych paneli sekcji „Teatr” stał się okrągły stół z udziałem polskich ekspertów i działaczy kultury, zorganizowany przy wsparciu Fundacji „Centrum rosyjsko-polskiego dialogu i porozumienia”. Znani krytycy teatralni, wydawcy czasopism poświęconych sztuce, aktorzy i reżyserzy przedstawili swój punkt widzenia na nowoczesne trendy i wyzwania, z jakimi ma do czynienia teatr w państwach Europy Wschodniej i Bałkan.

Teatr współczesny chłonie wiele nurtów kultury masowej, chce przemawiać do widza, o którym wie, że nie czyta książek, tylko ogląda filmy, jest nieustannie wpatrzony w smartfon i ekran komputera. Polski aktor, dyrektor teatru ZAR Jarosław Fret stwierdził, że mimo obecnej popularności teatru immersyjnego, jego przyszłość leży w aktorstwie, a nie we współczesnych technologiach.

„Dzisiejsza debata pokazała, że mamy wspólne problemy. Chyba, najważniejszym z nich jest relacja teatr – kultura masowa” – podjął temat w rozmowie ze Sputnikiem Jacek Kopciński – dramaturg i krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”.

„Reżyserzy chcą rozmawiać z publicznością, orientują się, jaka jest ta nowa wrażliwość człowieka podłączonego do smartfonu, i często poddają się.

To znaczy przekształcają spektakl w widowisko, które coraz bardziej przypomina program telewizyjny, z ogromną stratą dla sztuki teatru. Wydawało mi się do tej pory, że teatr rosyjski jeszcze się przed tym broni. Ale dzisiejsza debata pokazała, że kultura masowa i technologia elektroniczna infekuje także teatr rosyjski. Teatr w jakimś sensie nie chce być teatrem, ponieważ wie, że wśród tych technologii i rozmaitych kultur masowych przegrywa. Chce upodobnić się do tego, czym nie jest, ze stratą dla siebie samego”, 

– powiedział Jacek Kopciński.

Upolitycznienie współczesnego teatru

Współczesna dramaturgia i w szczególności teatr ostro reagują na zmiany społeczne oraz globalne wyzwania, świadkami których obecnie jesteśmy. Cyfryzacja, zmiany klimatu i kryzys migracyjny przenoszą się poniekąd z ulic na deski sceniczne. Ale Jacka Kopcińskiego niepokoi też rzecz inna:

„Zauważyłem, że często jest tak, że teatr w Polsce stwarza wspólnotę tylko ze swoją określoną publicznością, zaczyna się jakby profilować”, – mówi redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”.

Rozmówca Sputnika jest przekonany, że teatr w Polsce jest bardzo upolityczniony.

„Polityczne jest to, jak wychowujemy swoje dzieci, to, czy jesteśmy ekologiczni i gotowi walczyć o demokrację.

Teatr w Polsce wybiera taki repertuar i w taki  sposób prowadzi dialog z publicznością, by uczulać Polaków na to, że tylko w demokracji można ocalić wolność, człowieczeństwo, swobodę myśli. Rzeczywiście, odchodzenie od demokracji, które my obserwujemy w tej chwili w różnych państwach, przez teatr w Polsce jest uważnie obserwowane i komentowane.

Teatr polski chce bronić demokracji, i myślę, że to jest ważne, niezależnie od tego, jakich estetyk do tego używa” – stwierdził Jacek Kopciński.

Tradycje i perspektywy współpracy Rosji i Polski w zakresie edukacji teatralnej

Zapytany o to, co Polacy wiedzą o rosyjskim teatrze, Jacek Kopciński odpowiedział, że przeciętny widz ma dość stereotypowe wyobrażenie o teatrze w Rosji jako o dość tradycyjnej, zinstytucjonalizowanej sztuce widowiskowej.

„Natomiast widzowie lepiej wykształceni, bardziej obyci, doskonale rozpoznają i reżyserów młodego, i średniego pokolenia. Znają teksty dramatyczne, które są tłumaczone na polski, drukowane w czasopiśmie „Dialog”, a także są grywane w teatrze żywego planu i w teatrze Polskiego Radia”, – powiedział Kopciński.

Wśród najbardziej znanych w Polsce rosyjskich działaczy teatru Jacek Kopciński wymienił Jewgienija Griszkowca, którego groteskowe monologi grywane były często w polskim teatrze.

„Prawdziwą karierę w Polsce zrobił Iwan Wyrypajew jako reżyser i jako dramatopisarz. Jego sztuki wystawiają inni reżyserzy. I on, rzeczywiście, stał się w Polsce w pewnym sensie ważniejszym reżyserem, niż nie jeden polski.

Konstantin Bogomołow, który w tej chwili jest niemal celebrytą w Rosji, do Polski trafił jeszcze wcześniej, kiedy proponował polskiemu teatrowi taki bardziej eksperymentalny sposób myślenia i realizowania sztuki dramatycznej”, 

– powiedział na zakończenie Jacek Kopciński.

O znaczeniu ciągłości kultury mówiła na spotkaniu z publicznością aktorka, rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Dorota Segda. Uważa, że młodzi artyści muszą umieć zagrać dell`arte, jak również opanować podstawy metod Stanisławskiego, Michaiła Czechowa.

„Kładziemy szczególny nacisk na to, żeby młodzi ludzie poznawali wielką literaturę oraz poezję. Ogromną wagę przywiązujemy też do jakości mówionego słowa – to jest nasza misja w świecie smartfonów i smsów.

Zawsze powtarzam studentom słowa Josifa Brodskiego, że naród, który nie czyta poezji, staje się łatwym łupem dla tyrana albo demagoga. W czasach dzisiejszych ludzie oduczają się myśleć, przestają odróżniać kłamstwo od prawdy. Łatwo jest nimi manipulować. Dzisiejsza polityka w Polsce jest tego powodem. Nie mamy na szczęście tyranów, ale mamy wielu demagogów”, 

– zauważyła Dorota Segda.

Jej zdaniem, dzieła literackie rosyjskich geniuszy wciąż są obecne na polskich scenach i w szkołach teatralnych.

„Bardzo jestem ciekawa rosyjskiego teatru dzisiaj.

Cieszę się, że moją wizytę w Petersburgu wykorzystam w ten sposób, że odwiedzę Rosyjski Państwowy Instytut Sztuk Scenicznych. Bardzo bym chciała zacieśnić kontakty między naszymi uczelniami, a może nawet zorganizować wymianę studencką.

Jestem z pokolenia, które uczyło się rosyjskiego. Kiedyś przez kilka miesięcy graliśmy w węgierskim filmie z rosyjskim aktorem Olegiem Jankowskim (red. – „Mój XX wiek”, 1989 r.), więc miałam wspaniałą możliwość, żeby ćwiczyć język. Było to wiele lat temu, ale w Petersburgu czuję, że odświeża mi się pamięć”, – powiedziała Dorota Segda.

Zdjęcie:

https://culturalforum.tassphoto.com

© Facebook/Teatr Biuro Podróży

Źródło: Sputnik Polska