WYSTAWA PROJEKTU  „CZŁOWIEK W PRZEKŁADZIE”

Najważniejsze / WYSTAWA PROJEKTU  „CZŁOWIEK W PRZEKŁADZIE”
WYSTAWA PROJEKTU  „CZŁOWIEK W PRZEKŁADZIE”
06.07.2020

Od 16 lipca do 23 sierpnia 2020 roku przy wsparciu Fundacji „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” w Galerii „Izmajłowo” Stowarzyszenia „Sale wystawowe Moskwy” odbędzie się wystawa projektu „CZŁOWIEK W PRZEKŁADZIE”.

 „CZŁOWIEK W PRZEKŁADZIE” to wystawa-gra, wystawa-zepsuty telefon.  Podstawą prac projektu stały się wiersze polskie i rosyjskie: cztery wiersze polskojęzycznego autora napisane po polsku oraz cztery wiersze rosyjskojęzycznego autora napisane po rosyjsku. Rosyjski autor dokonał przekładów tekstów polskich na język rosyjski, polski autor z kolei przetłumaczył wiersze rosyjskie na język polski. W ten sposób powstało osiem tekstów.

Następnie teksty te zostały przekazane polskim i rosyjskim artystom, aby dokonali tłumaczenia wierszy z języka literatury na język rozmaitych sztuk wizualnych. Niektóre z artystycznych interpretacji wierszy są proste i dosłowne, inne — sofistyczne i zawiłe.

W ramach wystawy na jednej ze ścian sali wystawowej zamieszczone są teksty wierszy (po rosyjsku i po polsku), natomiast dzieła artystów znajdują się w różnych miejscach sali. Przychodząc na wystawę, odwiedzający nie wie, która wizualizacja dotyczy którego tekstu. Każdy będzie mógł więc spróbować samodzielnie dopasować wiersz do wizualizacji.

W projekcie wzięło udział ponad 50 rosyjskich i polskich artystów. Na wystawie zaprezentujemy około 170 dzieł. Projekt miał na celu przede wszystkim zjednoczenie młodych artystów. Naszymi autorami zostali studenci i młodzi wykładowcy następujących uczelni: WGIK, Kazańska Szkoła Artystyczna, Kolegium Artes Liberales UW, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Szkoła Sztuki Współczesnej Artes Liberales, Szkoła Architektury MKIK, Uniwersytet Śląski w Katowicach i inne. Dla większości artystów była to pierwsza wystawa w ich karierze zawodowej.

Dużą część wystawy tworzą prace wideo-art, filmy krótkometrażowe, zdjęcia, grafika komputerowa, animacje oraz rysunki wykonane na tablecie graficznym. Znajdziemy tu także prace wykonane w technikach graficznych, malarskich, instalacyjnych czy rzeźbiarskich.

Wystawę będzie można podziwiać od 16 lipca do 23 sierpnia w Galerii „Izmajłowo” Stowarzyszenia „Sale wystawowe Moskwy”. Od września do grudnia 2020 r. wystawa zostanie również zaprezentowana w miastach Krasnodar, Soczi, Armawir, Noworosyjsk i Pietrozawodsk.

Organizator wydarzenia: Tutaj