RAPORT Z BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

Najważniejsze / RAPORT Z BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
RAPORT Z BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
11.03.2021

Prezentujemy wyniki badania socjologicznego „Postrzeganie Rosji i Polski przez mieszkańców obu krajów”.

Badanie zostało przeprowadzone przez WCIOM z inicjatywy Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.

W Polsce sondaż przeprowadziła firma ARC Rynek i Opinia, w Rosji — Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM).

Badanie w Rosji przeprowadzono na próbie 1600 respondentów; w Polsce — 1000 respondentów.