ROSYJSKO-POLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Najważniejsze / ROSYJSKO-POLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
ROSYJSKO-POLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
13.10.2021

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Świat tradycji sarmackich: Polska i Kaukaz między mitem a historią” odbędzie się 22 października we Władykaukazie. Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” jest patronem tego wydarzenia.

Organizatorami konferencji są: Władykaukaskie Centrum Naukowe RAN, Uniwersytet Warszawski, Narodowa Biblioteka Naukowa Republiki Osetii Północnej–Alanya, Narodowo-Kulturowe Stowarzyszenie Polaków „Polonia” ros. „Полония” Osetii Północnej–Alanya oraz Ogólnorosyjskie Stowarzyszenie Związku Organizacji Polskich „Jedność” ros. „Единство”. Wsparcie w organizacji zapewnia również Ministerstwo Republiki Osetii Północnej-Alanya ds. stosunków narodowych.

Uczestnicy konferencji poruszą kwestie polskiej ideologii szlacheckiego sarmatyzmu oraz romantycznego obrazu Kaukazu w kulturze polskiej, rosyjsko-polskich powiązań historycznych, a także historii Polaków w Rosji.

„Do zadań konferencji należy poszukiwanie nowych obszarów współpracy, obiecujących kierunków rozwijających więzi między polskimi i rosyjskimi naukowcami oraz powiązań kulturowych między państwami” – podkreślają organizatorzy imprezy.

W konferencji weźmie udział dyrektor Ros-Pol Centrum Aleksandra Gołubowa. Polskę we Władykaukazie reprezentować będzie sześciu profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.