ROSYJSKO-POLSKIE FORUM MEDIALNE W SOCZI

Mass media o Polsce / ROSYJSKO-POLSKIE FORUM MEDIALNE W SOCZI
ROSYJSKO-POLSKIE FORUM MEDIALNE W SOCZI
05.09.2019

Rosyjscy i polscy dziennikarze postanowili zrewidować negatywną agendę medialną obu krajów. 21 września grupa polskich dziennikarzy przybędzie w tym celu do Soczi na Festiwal Współczesnego Dziennikarstwa „Cała Rosja”. W jego ramach odbędzie się rosyjsko-polskie forum „Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu stosunków rosyjsko-polskich. Klimat może być lepszy”. Zostało ono organizowane przez Międzynarodową Agencję Informacyjną „Rossiya Segodnya” przy wsparciu Fundacji Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Fundacją Wspierania Dyplomacji Obywatelskiej im. Gorczakowa.

Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami mediów obu państw, a także zaznajomienie się z tendencjami rozwoju przestrzeni medialnej Rosji i Polski” – stwierdziła w rozmowie ze Sputnikiem dyrektor Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia Aleksandra Gołubowa, która opowiedziała o przygotowywanym wydarzeniu.

– Czy wcześniej organizowano podobne spotkania?

– Po utworzeniu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego centrów dialogu i porozumienia odbywały się takie dwustronne fora dla przedstawicieli mediów. Po raz pierwszy takie spotkanie miało miejsce w 2012 roku, a następnie w 2013. Drugie forum zorganizowano w Kaliningradzie. Uczestniczyli w nim nie tylko dziennikarze, ale też liczni eksperci, głównie specjalizujący się w stosunkach polsko-rosyjskich. Jednak nie należy zapominać, że wówczas była zupełnie inna sytuacja międzynarodowa. Od tego czasu stosunki między naszym krajami pogorszyły się i osiągnęły dziś możliwie najniższy poziom.

Mam nadzieję, że tegoroczne forum będzie dobrym krokiem na drodze do przywrócenia spotkań w podobnych formatach. Ma stać się nie tylko platformą wymiany poglądów, lecz także bodźcem do rozwoju dyplomacji obywatelskiej.

 Jakim tematom na forum zostanie poświęcona szczególna uwaga?

 – Skoncentrujemy się na kwestiach wizerunku Rosji w polskiej przestrzeni medialnej i Polski w rosyjskich mediach, czyli właśnie z tym wiążą się głównie podstawowe problemy w naszych relacjach. Ponadto nasze Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia przeprowadzi niewielką prezentację. Planowana jest także prezentacja książki Agnieszki Piwar „Widziane z Moskwy i nie tylko”. Goście z Polski będą mogli również wziąć udział w sekcjach forum „Cała Rosja” zgodnie z ich zainteresowaniami, m.in. dotyczących problemów międzynarodowych lub rosyjskiej rzeczywistości.

– Czy przewidziano również program kulturalny?

– Oczywiście. Wielu uczestników forum nigdy nie było w Soczi. Czeka na nich wycieczka po mieście, wyjazd do parku olimpijskiego w Adler, wyjazd do ośrodka Krasnaja Polana, gdzie znajduje się klaster górski XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

– W samej nazwie forum ujęto myśl „Klimat może być lepszy”. Jak goście, którzy przyjadą do Soczi, mogą wpłynąć na zakorzenioną negatywną politykę polskich mediów w stosunku do Rosji?

– Celem niemal każdego wydarzenia w naszym centrum jest nawiązanie przyjaznych stosunków i zmiana negatywnych tendencji, które nasiliły się w ciągu ostatnich kilku lat, zwalczanie stereotypów. Podróż powinna wpłynąć na to w najbardziej bezpośredni sposób: po zobaczeniu na własne oczy, jak żyją Rosjanie, po porozmawianiu z nimi uczestnicy forum powinni wyrobić sobie zdanie na temat Rosji. Mam ogromną nadzieję, że będzie pozytywne i będą chcieli nas ponownie odwiedzić.

Nasze zadanie polega na tym, aby zrobić wszystko, aby polscy dziennikarze mile i ciekawie spędzili czas oraz znaleźli coś, o czym można opowiedzieć w kręgu przyjaciół, ale też na łamach gazet, które reprezentują.

– Czy ten projekt będzie kontynuowany?

– Obowiązkowo. Początkowo planowaliśmy przeprowadzić podwójną podróż medialną: najpierw zabrać naszych gości na „Całą Rosję” w Soczi, a następnie polecieć do Kaliningradu. Ale druga część wydarzenia musiała zostać przełożona. Wynika to z kilku czynników, w tym z faktu, że nie wszyscy dziennikarze mogli opuścić stanowisko pracy na tak długi czas, ponieważ w październiku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne.

Planujemy kontynuację jako osobne rosyjsko-polskie forum medialne w Kaliningradzie pod koniec tego roku lub na wiosnę. Oczekujemy, że to wydarzenie będzie jeszcze liczniej reprezentowane i zróżnicowane pod względem składu uczestników.

– Jakie plany, oprócz forum medialnego, ma Centrum Rosyjsko-Polskie Dialogu i Porozumienia?

– Na początku września startuje szkoła tłumaczeń, którą organizujemy we współpracy z Centrum Kultur Narodowych w Bibliotece Literatury Narodowej RUDOMINO w Moskwie, a w październiku odbędzie się tradycyjne rosyjsko-polskie forum ekspercie w MGIMO w ramach Rosyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych. Można także wymienić duży projekt autorski fundacji – dyskusje poświęconą sztuce teatralnej w Rosji i Polsce w ramach Międzynarodowego Forum Kulturalnego w Petersburgu w listopadzie.

Pierwsze ubiegłoroczne doświadczenie takiego wydarzenia było bardzo udane. Udało się nam przyciągnąć wybitne postacie ze strony polskiej i rosyjskiej, w tym rektorów kluczowych uczelni teatralnych, m.in. rektora Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej Gieorgija Zasławskiego i dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicz Tomasza Platę. Mam nadzieję, że skład uczestników będzie jeszcze bardziej reprezentatywny.

– Czy w najbliższej przyszłości można liczyć na ocieplenie w stosunkach dwustronnych między Rosją a Polską?

– To mało prawdopodobne. Ważne jest jednak, aby nadal podążać w dotychczasowym kierunku, otwierać się na siebie, podtrzymywać istniejące więzi. Mamy w Polsce kilku partnerów, którzy tradycyjnie reagują na nasze inicjatywy, ale trudno jest nawiązać nowe kontakty nawet w sferze humanitarnej. Moim zdaniem ruch w każdym razie powinien być dwukierunkowy.

Musimy kontynuować pracę nad projektami, które już pokazały się z dobrej strony, na przykład nad festiwalem rosyjskiego kina Sputnik nad Polską w Polsce oraz festiwalem kina polskiego Wisła, który jest zawsze bardzo popularny wśród rosyjskiej publiczności.

Festiwal Współczesnego Dziennikarstwa „Cała Rosja” odbędzie się w Soczi w dniach 21–27 września. Wezmą w nim udział znani dziennikarze, działacze społeczni, politycy i biznesmeni w różnych regionów Rosji, zagraniczni goście. W ramach forum odbędą się warsztaty, seminaria i pokazy filmowe, profesjonalne konkursy twórczości. Rosyjsko-polska agenda obejmie platformę „Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu stosunków rosyjsko-polskich. Klimat może być lepszy”.

Źródło: Sputnik Polska