SŁOWO OD DYREKTORA: LUTY 2020

28.02.2020
Najważniejsze / SŁOWO OD DYREKTORA: LUTY 2020

Drodzy przyjaciele!

Dla tych, którzy obserwują naszą działalność, już na pewno wiadomo, że ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs “Rozmowa o przeszłości w imię przyszłości. Drogą Zwycięstwa”, poświęcony Wielkiemu Zwycięstwu, które w maju skończy 75 lat. Czcimy wyczyny i pamięć poległych w niszczycielskiej wojnie i chcemy podkreślić, jak ważne było zwycięstwo dla narodu rosyjskiego i polskiego.

Uczestnicy z Polski muszą odpowiedzieć na pytania na naszej stronie internetowej, napisać esej lub nakręcić mały film na proponowane tematy, wypełnić kwestionariusz i wysłać do nas do 15 kwietnia.

Zwycięzcy, których zdecyduje jury konkursu, przyjadą w maju do Moskwy, na własne oczy zobaczą wielką Paradę Zwycięstwa i odwiedzą miasta Złotego Pierścienia Rosji. To da im możliwość zapoznania się z Rosją i zrozumienia znaczenia tego pamiętnego dnia dla mieszkańców Rosji. Będziemy zadowoleni, jeśli nasz konkurs pomoże w porozumieniu między Rosjanami i Polakami.

Koniec zimy został nam zapamiętany przez kilka wydarzeń. W szczególności to jest zimowa szkoła międzynarodowa w Nowogrodzie Wielkim, zorganizowana przez petersburskie Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej, w której wzięli udział dziesięć studentów i ekspertów z Polski. Omówili międzynarodową współpracę w Arktyce, zaproponowali scenariusze przyszłego rozwoju regionu.

Ponadto przy naszej pomocy odbyły się dwa koncerty poświęcone pamięci i twórczości polskiej piosenkarki Anny German. Piosenki z jej repertuaru są do dziś kochane w Rosji, a jej los nie może pozostawiać nikogo obojętnym. Projekt muzyczny “Imiona na wszystkie czasy” co roku organizuje koncerty w Moskwie, na przykład w urodziny piosenkarki – 14 lutego – przypominając Rosjanom i Polakom o tej niesamowitej piosenkarce, która naprawdę jednoczy nasze narody i kultury. Do Moskwy przyjeżdżają polscy artyści i razem z Rosjanami na jednej scenie wykonują utwory z repertuaru Anny German w języku rosyjskim i polskim. Co roku z nie mniejszym entuzjazmem wita ich moskiewska publiczność.

Przypomnę, że o wszystkich wiadomościach Rospolcentra można dowiedzieć się na naszych stronach w Facebook, Twitter, Instagram i na oficjalnej stronie internetowej www.rospolcentr.ru, gdzie też można zapoznać się z warunkami udziału w naszym konkursie z okazji 75-lecia Zwycięstwa. Zapraszamy do udziału!

Z najlepszymi życzeniami,

Dyrektor Fundacji

“Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu I Porozumienia”

Aleksandra Gołubowa