SŁOWO OD DYREKTORA: MARZEC 2021

Najważniejsze / SŁOWO OD DYREKTORA: MARZEC 2021
SŁOWO OD DYREKTORA: MARZEC 2021
01.04.2021

Chociaż dzisiaj jest 1 kwietnia, wiadomości mamy wcale nie komiczne. Marzec był bogaty w wydarzenia, mimo że spotkania polsko-rosyjskie nadal odbywają się w formacie online.

W tym roku przekraczamy dziesięcioletnią granicę naszej działalności. W związku z tym podjęto decyzję o podsumowaniu, a mianowicie analizie nastrojów społecznych w Rosji i Polsce, śledzeniu rozwoju trendów w postrzeganiu siebie przez dwa narody. Przedstawić wyniki badania przeprowadzonego przez WCIOM na zlecenie Rospolcentrum, a także omówić prawdopodobne prognozy rosyjscy i polscy eksperci mogli na konferencji prasowej, która odbyła się w międzynarodowej agencji informacyjnej “Rossija Segodnja”. Raport analityczny dostępny jest również na naszej stronie internetowej w trzech wersjach językowych – rosyjskiej, polskiej i angielskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nimi!

Kolejny bardzo ważny projekt – z okazji 75. rocznicy Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – otrzymał swoją kontynuację. W Domu Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego odbyła się prezentacja rosyjsko-polskich inicjatyw historyczno-kulturalnych, m.in. zaprezentowano ilustrowany dwujęzyczny zbiór “Miastu i Światu. Listy polskie w zbiórach Muzeum-Rezerwatu “Bitwa pod Stalingradem”, wydany w ubiegłym roku przy wsparciu Rospolcentrum.

W tym samym miesiącu wsparliśmy otwarcie wystawy historyczno-dokumentalnej “Wojna polsko-radziecka 1919-1921 rr. Pokojowy Traktat Ryski” w Moskwie. Obszerny zestaw dokumentów prezentowanych na wystawie daje możliwość spojrzenia na wydarzenia z przeszłości historycznej bezstronnie, w oderwaniu od współczesnych tendencji upolityczniania wydarzeń, w kontekście konkretnej epoki.

Cóż, wszystkie prima aprilis są zaplanowane u nas dzisiaj w ramach wieczornej gry intelektualnej “Rospolquiz”! W kwietniu zakończymy serię zimowo-wiosenną i wyłonimy dwie drużyny – polską i rosyjską – które będą mogły spotkać się w pełnym wymiarze czasu w Moskwie, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Przypomnę też, że na kolejnym posiedzeniu Rady Fundacji w marcu zatwierdzono szereg nowych projektów mających na celu rozwój dialogu polsko – rosyjskiego. Tym razem na udział w konkursie grantowym otrzymaliśmy ponad sto wniosków, z których wiele zostanie zrealizowanych w bieżącym roku. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych wiadomości na bieżąco!

Z najlepszymi życzeniami,

Dyrektor Fundacji

”Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”

Aleksandra Gołubowa