SŁOWO OD DYREKTORA: PAŹDZIERNIK 2021

Najważniejsze / SŁOWO OD DYREKTORA: PAŹDZIERNIK 2021
SŁOWO OD DYREKTORA: PAŹDZIERNIK 2021
01.11.2021

Drodzy koledzy! 

 

14 października Rospolcentrum skończył 10 lat. Fundacja otrzymała byt prawny zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej wydanym 14 października 2011 r. jako organizacja non-profit utworzona w celu «rozszerzenia współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie kultury, nauki i edukacji».

 

Od 10 lat Fundacja tworzy możliwości dla prowadzenia dialogu pomiędzy przedstawicielami kręgów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w obydwu krajach.

 

Dziękujemy za wsparcie i zainteresowanie naszych współpracowników, partnerów, przyjaciół i subskrybentów, każdego, kto uczestniczył w naszych wydarzeniach i monitoruje nasze działania. Cieszymy się, że możemy wkroczyć razem z Państwem w nową dekadę.

 

Swoją dekadę oczywiście świętowaliśmy pracując nad rosyjsko-polskimi projektami, z których niektóre odbyły się po raz pierwszy.

 

Więc w Krasnojarsku odbył się Pierwszy rosyjsko-polski eko-festiwal dla dzieci «EkoBajki». Festiwal rozpoczął się 1 września 2021 roku.  W sześciu konkursowych nominacjach wzięło udział 2 500 dzieci w wieku od 3 do 18 lat z Rosji i z Polski.

 

Laureatom festiwalu wręczono nagrody podczas ceremonii i uroczystego koncertu w Krasnojarsku. Polscy laureaci i zwycięzcy, którzy nie mogli uczestniczyć w ceremonii zamknięcia festiwalu z powodu pandemii, otrzymają nagrody już w Polsce.

 

Również przy wsparciu Rospolcentrum 22 października we Władykaukaskim Centrum Naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk odbyła się Konferencja naukowa «Świat tradycji sarmackich: Polska i Kaukaz między mitem a historią». Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na problematykę polskiej szlacheckiej ideologii sarmatyzmu i romantycznego obrazu Kaukazu w polskiej kulturze, rosyjsko-polskich związków historycznych, a także dziejów Polaków w Rosji.

 

Pod koniec miesiąca w Petersburgu odbyła się tradycyjna Międzynarodowa konferencja «Region Morza Czarnego w kontekście nowej rzeczywistości geopolitycznej» z udziałem ekspertów i badaczy z Rosji, Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Słowacji, Węgier, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turcji. Uczestnicy omówili perspektywy polityki UE «Partnerstwa Wschodniego», scenariusze możliwego rozwoju sytuacji geopolitycznej w regionie Morza Czarnego.

 

W listopadzie, jak co roku, kluczowym wydarzeniem będzie tradycyjnie wspierany przez nas Festiwal Filmowy «Sputnik nad Polską».

To wydarzenie będzie wyjątkowe. Rok 2021 upływa pod znakiem kosmicznych rocznic – 60 lat temu Jurij Gagarin wykonał pierwszy lot człowieka w kosmos. Jedna z sekcji festiwalu będzie poświęcona filmom, których akcja rozgrywa się w kosmosie. Ponadto w tym roku również świętujemy okrągłą edycję naszego Festiwalu, dlatego planujemy wyjątkowy repertuar i ciekawe tematyczne wydarzenia towarzyszące.

 

O innych wydarzeniach, które odbyły się i które nadejdą, można przeczytać na naszej oficjalnej stronie internetowej i w sieciach społecznościowych.

 

Z najlepszymi życzeniami, 

Dyrektor Fundacji 

„Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” 

Aleksandra Gołubowa