SŁOWO OD DYREKTORA: WRZESIEŃ 2019

03.10.2019
Najważniejsze / SŁOWO OD DYREKTORA: WRZESIEŃ 2019

Drodzy przyjaciele!

We wrześniu przy naszym wsparciu po raz pierwszy odbyli się dwa ważne wydarzenia, które, mamy nadzieję, w przyszłości staną się regularne.

Po pierwsze, to jest zorganizowany wspólnie z MIA “Rosja segodnja” rosyjsko-polski mediaforum, uczestnikami którego stali się dziennikarze, publicyści, eksperci i politolodzy z Rosji i Polski. Spotkanie odbyło się w Soczi na polach dziennikarskiego festiwalu “Cała Rosja”, i nasi uczestnicy, oprócz rosyjsko-polskiej tematyki, mogli zanurzyć się w atmosferę krajowego forum przedstawicieli mediów.

Po drugie, we wrześniu dzięki Centrum kultur słowiańskich Biblioteki literatury obcej i przy wsparciu naszej Fundacji I ANO “Instytut tłumaczenia” odbyła się pierwsza rosyjsko-polska Szkoła młodego tłumacza. Pod kierunkiem ekspertów z obu krajów uczestnicy szkoły rozszerzyli swoje literackie wiedzę i rozwinęli umiejętności tłumaczenia literackiego.

Również na wrzesień przypadła wizyta powrotna studentów warszawskiej Akademii teatralnej im. Aleksandra Zelwierowicza  – studenci przyhechali do Rosyjskiego instytutu sztuki teatralnej (GITIS). Mamy nadzieję, że przyjaźnie między tymi uczelniami będzie się tylko umacniać.

Nie warto zapominać o turnieju dla młodych ludzi “Strefa Przygraniczna”, drugi etap której odbył się w Kaliningradzie. Ten projekt wspieramy wspólnie z polskimi kolegami – Polsko-rosyjskim centrum dialogu i porozumienia.

Wśród imprez października, do których mamy bezpośredni związek, – konferencja naukowa Instytutu literatury światowej im. A. M. Gorkiego Rosyjskiej akademii nauk (IMLI RAN) i Warszawskiego uniwersytetu “Bunin versus Gorki: między dwoma jubileuszami”; międzynarodowa konferencja w Sankt-Petersburgu Centrum międzynarodowej i regionalnej polityki “Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: wyniki dekady (2009-2019) i perspektywy po roku 2020”; Dni kultury rosyjskiej w Poznaniu – koncerty młodych muzyków – uczestników corocznego festiwalu “Muzyczna akademia sztuki”.

Ponadto, planujemy wziąć udział w XII Konwencji Federacji stowarzyszenia międzynarodowych badań (RAMI) na temat “Świat regionów vs regiony świata”. Impreza tradycyjnie zgromadzi ponad tysiąc rosyjskich i zagranicznych naukowców.

Proszę śledzić nasze wydarzenia na stronie internetowej www.rospolcentr.ru i w sieciach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram. Czekamy wszystkich na naszych imprezach – online i offline!

Z najlepszymi życzeniami,

Dyrektor Fundacji

«Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia»

Aleksandra Gołubowa