SOCZI ZNÓW CZEKA NA POLSKICH DZIENNIKARZY

30.07.2021
Najważniejsze / SOCZI ZNÓW CZEKA NA POLSKICH DZIENNIKARZY
„Wydaje mi się, że polscy dziennikarze już stęsknili się za Rosją i Soczi” – mówi Aleksandra Gołubowa, dyrektor Rospolcentra. Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia planuje we wrześniu w Soczi zorganizowanie wspólnej sekcji w ramach międzynarodowego forum dziennikarzy „Cała Rosja”.

W Moskwie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia. Rada Fundacji pod przewodnictwem Władimira Grigoriewa omówiła i zatwierdziła szereg nowych rosyjsko-polskich projektów.

– Wciąż szukamy możliwości współpracy, mimo że interakcje między Rosją a Polską w obszarze politycznym, gospodarczym i innych są obecnie na dość niskim poziomie – powiedział Władimir Grigoriew.

Na spotkaniu zatwierdzono następujące projekty: Młodzieżowa Szkoła Naukowa„Nowoczesne Perspektywy Budownictwa” (Kaliningrad), udział Państwowego Chóru Akademickiego Rosji im. Jurłowa w 40. jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kościelnej „Hajnówka-2021”, III Szkoła Młodego Tłumacza „Rosja-Polska ”(Moskwa), Rosyjsko-Polska Szkoła Prawa (Kaliningrad, Białystok), tłumaczenie na język polski, publikacja i prezentacja książki Iwana Iljiczowa-Wołkanowskiego „Żanna Biczewska”.
Ponadto zaakceptowano również inne wnioski. Dyrektor Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia Aleksandra Gołubowa opowiedziała o tym Leonidowi Swiridowowi, dziennikarzowi agencji Sputnik Polska.
 
– Pani Aleksandro, jak ocenia Pani plany Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia na najbliższe półrocze?
 
– Odbyło się posiedzenie Rady Funduszu i mogę powiedzieć, że było wiele projektów. Rozpatrywanych było 14 wniosków, z czego 4 projekty to szkoły młodzieżowe o różnym profilu; były trzy projekty tłumaczeniowe; dwa – wystawiennicze i dwa – wydarzenia własne Fundacji w formie forum.
 
– Proszę powiedzieć, co planują Państwo przeprowadzić w formacie forum?
 
– Tradycyjnie na marginesie Międzynarodowego Forum Kultury w Petersburgu organizujemy rosyjsko-polską sekcję. W tym roku – będzie to 11-13 listopada, chcielibyśmy, aby sekcja poświęcona była współpracy filmowej pomiędzy ośrodkami produkcyjnymi Rosji i Polski a dystrybutorami filmowymi. Chcemy promować pozytywny dialog i promocję wspólnych prac.

Mieliśmy już podobny i bardzo udany format, który po raz pierwszy odbył się w 2019 roku – to rosyjsko-polska sekcja w ramach międzynarodowego forum dziennikarzy „Cała Rosja” w Soczi. W tym roku forum dziennikarskie odbędzie się również w nadmorskim Soczi we wrześniu.