WARSZAWY NIE WIDAĆ, ALE SŁYCHAĆ JĄ CAŁY CZAS

Mass media o Polsce / WARSZAWY NIE WIDAĆ, ALE SŁYCHAĆ JĄ CAŁY CZAS
WARSZAWY NIE WIDAĆ, ALE SŁYCHAĆ JĄ CAŁY CZAS
24.09.2019

„Surrealizmu w rozmowach na temat wydarzeń sprzed 80 lat jest więcej niż na obrazach Dalego”. Bolesne miejsca w relacjach polsko-rosyjskich i możliwości kompromisu były przedmiotem dyskusji w Soczi.

Dziennikarze i politolodzy z Rosji i Polski wymienili się poglądami w czasie trwającego w Soczi rosyjsko-polskiego forum medialnego „Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu stosunków polsko-rosyjskich”. Forum medialne odbywa się pod hasłem „Klimat może być lepszy” podczas festiwalu prasy „Cała Rosja 2019”.

Za powód dyskusji posłużył z jednej strony wypaczony obraz Rosji i rosyjskich realiów w polskim dyskursie politycznym i publicznym, a z drugiej strony „niewidoczność” Polski w rosyjskiej przestrzeni medialnej.

Najważniejsze „bolesne miejsca” w relacjach między Polską i Rosją nakreślili ekspert ds. stosunków międzynarodowych Konrad Rękas i komentatorka tygodnika „NIE” Agnieszka Wołk-Łaniewska, a także publicysta agencji „Regnum” Stanisław Stremidłowski i zastępca redaktora naczelnego portalu Carnegie.ru Maksim Samorukow.

Moderatorem spotkania została kierownik redakcji Sputnik Polska Jekaterina Bespałowa.

Zdaniem Konrada Rękasa sam fakt, że dziennikarze, których zadaniem jest informowanie o bieżących problemach i zadaniach, omawiają wydarzenia sprzed 10, 30, 80 lat, jest „politycznym surrealizmem”. Dlatego potrzebna jest właśnie praca organiczna – naturalna praca – informowanie o faktach i realiach, co pozwoli wyrobić sobie naturalny pogląd na temat Rosji, alternatywny wobec królującego surrealizmu.

Agnieszka Wołk-Łaniewska z kolei podkreśliła, że Rosja w polskiej przestrzeni politycznej i medialnej jest narzędziem walki wewnętrznej z lewicą w bezwzględnym sprzężeniu: Rosja to ZSRR, ZSRR to PRL, PRL to lewica.

Komentator agencji „Regnum” Stanisław Stremidłowski zauważył, że jedyne realne żądanie wobec Rosji ze strony polskich władz dotyczy kwestii zwrotu samolotu. „Pisowska Polska” ma przy tym więcej szans na naprawę polsko-rosyjskich relacji, niż miała Polska w czasie rządów „Platformy Obywatelskiej”. Według niego Rosja i Polska są swego rodzaju stabilnymi punktami oporu w Europie Środkowo-Wschodniej, i jeśli Polska ustami byłej ambasador Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęczrozmawiała z Rosją na temat wartości demokratycznych, to teraz za pośrednictwem obecnego ambasadora RP w Moskwie Włodzimierza Marciniaka rozmowa toczy się z pozycji suwerenności narodu.

Zastępca redaktora naczelnego portalu Carnegie.ru Maksim Samorukow podkreślił, że nie warto liczyć na bardziej znaczące kroki ze strony Rosji niż te, które Rosja już wobec Polski wykonała, a tym bardziej na historyczne pojednanie dwóch państw. Samorukow wymienił przykład Niemiec, które przez kilkadziesiąt lat podejmowały aktywne działania zmierzające ku pojednaniu z Polską. Owocem tych starań jest to, że Warszawa domaga się dziś od Berlina ogromnych reparacji za okres II wojny światowej. Dziesięć lat temu Moskwa podjęła próbę podjęcia dialogu z Warszawą na najwyższym szczeblu. Rosyjski ekspert zauważył, że teraz Rosja może sobie pozwolić na dobre stosunki z państwami Europy Wschodniej bądź takich stosunków nie mieć.

W ramach forum medialnego w Soczi odbyła się także prezentacja książki Agnieszki Piwar „Widziane z Moskwy i nie tylko”. W czasie wystąpienia autorka podkreśliła, że w książce, napisanej w stylu notatek z podróży, podjęła próbę ukazania Rosji bez cenzury, czyli poprawności politycznej narzucanej przez polskie media.

Źródło: Sputnik Polska