ZESZYT TŁUMACZA

Najważniejsze / ZESZYT TŁUMACZA
ZESZYT TŁUMACZA
15.06.2022

Gippius Z. Uśmiech; Konopnicka M. Madam la Vierge: prace z konkursu tłumaczeń Drugiej Szkoły Młodego Tłumacza „Rosja-Polska”. Wydanie dwujęzyczne w języku rosyjskim i polskim. – Moskwa: Biblioteka Literatury Obcej; Sp. z o.o. „POLIMEDIA”, 2021. – 23+37s. (Zeszyt tłumacza).

Wydanie dwujęzyczne opowiadań wybitnych pisarek Z. N. Gippius („Uśmiech”) i M. Konopnickiej («Madam la Vierge»), gdzie głównym tematem zostaje duchowość zwykłego człowieka i jego dążenie do czystości i prawdy, kontynuuje wielki projekt Biblioteki Literatury Obcej przy wsparciu młodych tłumaczy i otwiera serię „Zeszyt tłumacza”. Do oceny skuszonych czytelników rosyjskich i polskich należą prace młodych utalentowanych literatów, przedstawione do konkursu tłumaczeń Drugiej Szkoły Młodego Tłumacza „Rosja-Polska”, które dostały wysokie oceny jury. Opublikowane razem i obok oryginałów, podobne do siebie i takie różne, czasami w towarzystwie pytań charakterystycznych dla młodości, każde ze swoimi odkryciami i znaleziskami – wszystkie tłumaczenia bez wątpienia są wkładem do rozwoju narodowych szkół tłumaczenia i mogą być wykorzystane jako materiały do zajęć praktycznych podczas opanowania zawodu tłumacza literackiego.